Italian EnglishAcademia de Artillería - Puerta de Día Sanz

Sculptor: Angel Pérez Rubio

Painter: Roberto Ramirez Guitérrez - 2014

Scale: 54 mm

Letto 3152 volte